• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 15.01.2013

cariere_15

Anunt selectie: Modul II- Colectare si interpretare a datelor statistice in invatamantul superior – A4

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Experti politici publice

4. Nivel si numar pozitii: 7 de executie;

5. Obiectiv:

Elaborarea de metodologii pentru fundamentarea politicilor publice în învățământul superior

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 3: Elaborarea de metodologii pentru fundamentarea politicilor publice în învățământul superior

3.1       Constituirea  şi asigurarea funcţionării unui număr de maxim 10 grupuri de lucru cu experţi în domeniul fundamentării politicilor publice în învăţământul superior. Grupurile de lucru vor avea atât experţi romani cât şi experţi/ consultanţi străini.

3.1.1 Organizarea a minim 2 întâlniri pentru fiecare grup de lucru constituit în cadrul acestei activităţi. În urma fiecărei întâlniri va fi realizat câte un raport.

3.2 Organizarea a 6 Mutual Learning Workshops (MLWS) cu participare naţională şi internaţională privind colectarea de date, elaborarea şi monitorizarea indicatorilor incluşi în fundamentarea politicilor publice în învăţământul superior cu scopul armonizării acestora. În urma fiecărui eveniment va fi realizat câte un raport.

3.3 Identificarea tipurilor de date necesare fundamentării politicilor publice privind implementarea Procesului Bologna, ierarhizarea programelor de studiu și clasificarea universităților.

3.4 Realizarea metodologiilor specifice de colectare necesare implementării procesului Bologna, ierarhizării programelor și clasificării universităților.

3.5 Organizarea în paralel cu realizarea metodologiilor a minim trei ateliere de lucru pentru consultarea stakeholder-ilor din învățământul superior cu privire la metodologiile ce vor rezulta din cadrul activităților proiectului.

3.9 Organizarea a minim 3 evenimente publice de prezentare a rezultatelor proiectelor. În cadrul evenimentelor vor participa experți din România și din străinătate, repezentanți ai ministerelor, mass-media, societății civile, etc.

 7.Responsabilitatile grupului de experti:

A. Realizarea de catre experti pe baza unor raporturi institutionale un raport cu privire la culegerea datelor in invatamantul superior

B. Realizarea de către grupul de experți a unei metodologii cu privire la colectarea datelor, luând în considerare utilizarea unei platforme on-line.

C. Realizarea de către grupul de experți a Caietului de Sarcini care va cuprinde inclusiv:

  • Descrierea generală a platformei
  • Specificațiile funcționale ale platformei (caracteristici)
  • Tipurile de date ce vor fi introduse și caracteristicile acestora
  • Interoperabilitatea cu alte sisteme existente
  • Securitate și acces

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)

Pentru echipa de experti:

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         experienta in domeniul politicilor publice;

·         vechime in munca: min. 5 ani;

·         experienta intr-un post similar: min. 3 ani;

·         experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

·         limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

·         organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

·         fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

·         experienta in proiecte educationale, cu accent pe politici publice in invatamantul superior.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura incepand cu data de 25.01.2013 pana la data de 17.03.2013.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 22.01.2013 si va cuprinde :

·         Scrisoare de intentie

·         CV – format europass

·         Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.