• Română
  • English

OBIECTIVE

higher-education

Obiectiv general

Proiectul Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei isi propune cresterea capacitatii institutionale de reforma a administratiei publice cu responsabilitati in invatamantul superior, pentru modernizarea si eficientizarea sistemului de învatamant superior. Instrumentul de baza il reprezinta fundamentarea eficienta, monitorizarea si evaluarea interventiei guvernamentale, cu consecinte benefice asupra optimizarii formularii politicilor publice din domeniu. Acesta contribuie la realizarea obiectivului DMI 1.2 Cresterea responsabilizarii administratiei publice.

Obiective specifice

Cresterea gradului de responsabilizare si a eficientei interventiei guvernamentale, în fundamentarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice în învatamantul superior, se va realiza prin indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

OS1: Realizarea unei platforme online de cunoastere, care sa permita extinderea post-implementare si exploatarea dinamica a rezultatelor proiectului;

OS2: Dezvoltarea de competente individuale si institutionale de colectare a datelor cantitative si calitative referitoare la starea învatamantului superior, prin dezvoltarea de metodologii specifice si instruirea personalului implicat în procesele de colectare si raportare a acestor date;

OS3: Dezvoltarea capacitatii individuale si institutionale de formulare a politicilor publice prin sesiuni de training destinate persoanelor resursa, exercitii pilot si ghiduri;

OS4: Dezvoltarea unor modele de instrumente de transparenta in invatamantul superior;

OS5: Cresterea capacitatii institutionale si inter-institutionale de a fundamenta, prin analize statistice, formularea politicilor publice in învatamantul superior;

OS6: Diseminarea analizelor sistemice realizate în cadrul proiectului atat catre publicul larg, cat si catre comunitatile epistemice internationale, în vederea informarii generaliste, a generarii de dezbateri si a colectarii de feedback.