• Română
 • English

REZULTATE PREVIZIONATE

Cele mai importante rezultate pe care le va avea  proiectul “Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei”  sunt:

 

 • Un nucleu de persoane resursa, cu expertiza in elaborarea politicilor publice in invatamantul superior, si asigurarea cadrului de lucru necesar functionarii acestora;
 • Sisteme armonizate de colectare a datelor, de elaborare si monitorizare a indicatorilor inclusi in fundamentarea politicilor publice;
 • Metodologie specifica de colectare de date statistice referitoare la invatamantul superior;
 • O platforma informatica, pentru a gestiona volumul de date colectate, necesare procesului de elaborare a politicilor publice in invatamantul superior;
 • O platforma online, creata sub forma WEB 2.0, care reuneste informatii relevante pentru invatamantul superior romanesc;
 • Studii de caz privind modul de elaborare a politicilor publice;
 • Set de instrumente informationale si metodologie specifica, in vederea  analizei semantice a documentelor de politici publice;
 • Rapoarte de analiza semantica privind documentele de politici publice;
 • Studiu de impact ex ante privind utilizarea instrumentelor de transparenti in invatamantul superior;
 • Analiza a sistemelor de management a calitatii existente la nivel institutional, din perspectiva performantei si a adecvarii;
 • Analiza a profilurilor universitatilor din Romania pe mai multe dimensiuni;
 • Promovarea egalitatii de sanse in invatamantul superior si a dezvoltarii durabile.

 

Rezultatele obtinute in urma activitatii proiectului vor fi utilizate la nivelul MEN, UEFISCDI si la nivelul institutiilor publice cu responsabilitati in invatamantul superior atat pentru a imbunatati cadrul institutional care faciliteaza formularea de politici publice nationale specifice adecvate, cat si pentru a fundamenta pozitiile Romaniei in domeniu, in raport cu procesele supra-statale si interguvernamentale din care Romania face parte.