• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 08.01.2013

Anunt selectie: Modul IV - Realizarea unor studii și analize privind o serie de politici în învățământ – A8.3 (1)

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Experti politici publice

4. Nivel si numar pozitii: 17 de executie;

5. Obiectiv:

Realizarea unei analize a universităţilor din România pe mai multe dimensiuni.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 8. Realizarea unui exercițiu pilot de ierarhizare a programelor de studiu și a unei clasificări a universităților din România

A8.3 Realizarea unei analize a universităţilor din România pe mai multe dimensiuni.

 7.Responsabilitatile grupului de experti:

7.1 Responsabilitatile coordonatorului:

Coordonarea echipei de experti in vederea atingerii obiectivelor activitatii si obtinerea rezultatelor/livrabilelor

7.2 Responsabilitatile pentru echipa de experti

Realizarea de către grupul de experți a:

-                 Rapoartelor si prezentarilor, aferente intalnirilor de lucru;

-                 Realizarea unei metodologii de analiza a profilurilor universitatilor din Romania

-                 Doua analize a profilurilor universitatilor din Romania pe dimensiunea echitatii /coeziunii sociale si internationalizare;(studii de caz)

-                 Doua recomandari de politici privind echitatea/coeziunea sociala si internationalizarea in invatamantul superior bazate pe strategiile institutionale ale universitatilor;

-                 Doua articole pe temele mentionate mai sus, ce vor fi transmise unui jurnal international pentru peer-review si publicare.

Descriere

-          Expertii vor colecta documentele relevante atat la nivel national (expertii romani) cat si international (expertii internationali) pe cele doua dimensiuni echitate/coeziune sociala si internationalizare

-          Expertii vor colaborara cu coordonatorii in selectia studiilor de caz

-          Vor oferi recomandari in urma analizei studiilor de caz

-          Vor oferi studii/informatii comparative cu alte sisteme/politici publice (expertii internationali)

-          Raportul ar trebui să argumenteze:

o   Care au fost argumentele?

o   Care a fost procesul?

o   Care au fost rezultatele?

o   Care sunt beneficiile?

o   Ce recomandări pentru viitor au fost făcute?

Se va explora posibilitatea publicării unui articol derivat din această cercetare într-un jurnal;

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)

8.1   Pentru coordonator:

·         experienta in coordonarea de proiecte, de studii si analize, cu accent pe politici publice in invatamantul superior;

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         vechime in munca: min. 10 ani;

·         experienta intr-un pozitie similara;

·         experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

·         limba engleza

8.2   Pentru echipa de experti:

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         experienta in domeniul politicilor publice;

·         vechime in munca: min. 5 ani;

·         experienta intr-un post similar: min. 3 ani;

·         experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

·         limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

·         organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

·         fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

·         experienta in proiecte educationale, cu accent pe politici publice in invatamantul superior.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 10 luni incepand cu data de 01.02.2013 pana la data de 30.11.2013.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 17.01.2013 si va cuprinde :

·         Scrisoare de intentie

·         CV – format europass

·         Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.