• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 03.12.2012

Anunt selectie: Modul IV - Realizarea unor studii și analize privind o serie de politici în învățământ – A7.6 (2)

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Experti politici publice

4. Nivel si numar pozitii: 6 de executie;

5. Obiectiv:

Realizarea unei analize a sistemelor de management a calităţii existente la nivel instituţional, din perspectiva performanţei şi a adecvării.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 7. Analiza  politicilor publice din învăţământul superior în raport cu angajamentele României faţă de Spaţiul European al Învăţământului Superior(SEIS)

A7.6 Realizarea unei analize a sistemelor de management a calităţii existente la nivel instituţional, din perspectiva performanţei şi a adecvării.

 7. Responsabilitatile grupului de experti:

Realizarea de către grupul de experți a:

·         Rapoartelor si prezentarilor aferente intalnirilor de lucru/ vizitelor la universitati;

Descriere

·         expertii selectati pentru participarea la vizitele de studiu si echipa de experti selectata anterior vor discuta abordarile privind sistemul intern de management al calitatii si efectele sale asupra strategiei institutionale.

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         experienta in domeniul politicilor publice la nivel national si international;

·         vechime in munca: min. 1 an;

·         experienta intr-un post similar: min. 1 an;

·         experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

·         limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

·         organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

·         fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

·         experienta in proiecte educationale, cu accent pe politici publice in invatamantul superior.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 2 luni incepand cu data de 14.12.2012 pana la data de 14.02.2013.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 10.12.2012 si va cuprinde :

·         Scrisoare de intentie

·         CV – format europass

·         Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.