• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 08.10.2012 (4)

cariere_15

Anunt selectie: Modul IV – Realizarea unor studii și analize privind o serie de politici în învățământ – A7.7 (1)

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Experti politici publice

4. Nivel si numar pozitii: 1 de coordonare, 15 de executie; 

5. Obiectiv:

Realizarea unei analize a actualelor opțiuni din legea educației și propunerea unei metodologii / model de finanțare a învățămantului superior în concordanță cu angajamentele României în SEIS.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 7. Analiza  politicilor publice din învăţământul superior în raport cu angajamentele României faţă de Spaţiul European al Învăţământului Superior(SEIS)

A7.7       Realizarea unei analize a actualelor opțiuni din legea educației și propunerea unei metodologii / model de finanțare a învățămantului superior în concordanță cu angajamentele României în SEIS.

 7. Responsabilitatile grupului de experti:

7.1 Responsabilitatile coordonatorului:

Coordonarea echipei de experti in vederea atingerii obiectivelor activitatii si obtinerea rezultatelor/livrabilelor

7.2 Responsabilitatile pentru echipa de experti

Realizarea de către grupul de experți a:

·         Metodologiei de analiza;

·         Rapoartelor si prezentarilor aferente intalnirilor de lucru;

·         Unei analize a actualelor opțiuni din legea educației;

·         Unei analize a angajamentelor Romaniei in Spatiul European al Invatamantului Superior;

·         Unui model de finanțare a învatățământului superior, în concordanță cu Legea Educatiei Naţionale si angajamentele in SEIS;

·         Unui articol ce va fi transmis unui jurnal international pentru peer-review si publicare.

Descriere

·         In vederea atingerii obiectivelor, grupul de experti va realiza analiza a angalamentelor Romaniei la nivelul SEIS si o analiza a Legii Educatiei din perspectiva acestor angajamente

·         In urma analizelor vor fi dezvoltate o serie de politici de finantare care sa raspunda acelor angajamente precum si nevoilor specifice Romaniei.

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)

8.1   Pentru coordonator:

·         experienta in coordonarea de proiecte, de studii si analize, cu accent pe politici publice in invatamantul superior;

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         vechime in munca: min. 10 ani;

·         experienta intr-un pozitie similara;

·         experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

·         limba engleza.

8.2   Pentru echipa de experti:

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         experienta in domeniul politicilor publice in domeniul invatamantului superior;

·         vechime in munca: min. 5 ani;

·         experienta intr-un post similar: min. 3 ani;

·         experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

·         limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

·         organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

·         fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

·         experienta in proiecte educationale, cu accent pe politici publice in invatamantul superior.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 10 luni incepand cu data de 22.10.2012 pana la data de 22.08.2013.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 17.10.2012 si va cuprinde:

·         Scrisoare de intentie

·         CV – format europass

·         Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.