• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 08.10.2012 (3)

cariere_15

Anunt selectie: Modul IV – Realizarea unor studii și analize privind o serie de politici în învățământ – A7.6 (1)

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Experti politici publice

4. Nivel si numar pozitii: 1 de coordonare, 4 de executie; 

5. Obiectiv:

Realizarea unei analize a sistemelor de management a calităţii existente la nivel instituţional, din perspectiva performanţei şi a adecvării.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 7. Analiza  politicilor publice din învăţământul superior în raport cu angajamentele României faţă de Spaţiul European al Învăţământului Superior(SEIS)

A7.6 Realizarea unei analize a sistemelor de management a calităţii existente la nivel instituţional, din perspectiva performanţei şi a adecvării.

 7. Responsabilitatile grupului de experti:

7.1 Responsabilitatile coordonatorului:

Coordonarea echipei de experti in vederea atingerii obiectivelor activitatii si obtinerea rezultatelor/livrabilelor

7.2 Responsabilitatile pentru echipa de experti

Realizarea de către grupul de experți a:

·         Metodologiei de analiza;

·         Rapoartelor si prezentarilor aferente intalnirilor de lucru/ vizitelor la universitati;

·         unei analize a sistemelor de management a calităţii existente la nivel instituţional, din perspectiva performanţei şi a adecvării.

·         unui policy paper privind asigurarea calitatii la nivel institutional in Romania;

·         unui articol rezultat in urma analizei ce va fi trimis pentru peer-review si publicare intr-un jurnal international.

Descriere

·         In vederea realizarii analizei, grupul de experti va realiza o mapare a tipurilor de sisteme de managementul calitatii din Romania si va aborda o serie de 6 universitati pentru o analiza in profunzime a posibililor indicatori de performanta.

·         Indicatorii identificati vor fi apoi comparati si se vor decide indicatorii ce pot fi folositi transversal.

·         La nivelul fiecarei dintre cele 6 universitati, se vor organiza vizite de studiu si mese rotunde

·         expertii desemnati de universitate si echipa de experti selectata vor discuta abordarile privind sistemul intern de management al calitatii si efectele sale asupra strategiei institutionale.

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)

8.1   Pentru coordonator:

·       experienta in coordonarea de proiecte, de studii si analize cu accent pe politici publice in invatamantul superior in domeniul asigurarii calitatii;

·         experienta in mediul international privind analiza politicilor publice;

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         vechime in munca: min. 5 ani;

·         experienta intr-un pozitie similara;

·         experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

·         limba engleza

8.2   Pentru echipa de experti:

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         experienta in domeniul politicilor publice la nivel national si international;

·         vechime in munca: min. 1 an;

·         experienta intr-un post similar: min. 1 an;

·         experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

·         limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

·         organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

·         fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

·         experienta in proiecte educationale, cu accent pe politici publice in invatamantul superior.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 10 luni incepand cu data de 22.10.2012 pana la data de 22.08.2013.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 17.10.2012 si va cuprinde :

·         Scrisoare de intentie

·         CV – format europass

·         Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.