• Română
  • English

MLW PRIVIND PERSPECTIVA ASUPRA DIMENSIUNII SOCIALE A INVATAMANTULUI SUPERIOR


img_1626In perioada 21- 24 februarie 2013 a avut loc, la Hotel Rin Central Bucuresti, un Mutual Learning Workshop intitulat ”Social Dimension of Higher Education. Students Support Services”. Evenimentul a reunit experti din cadrul proiectului Politici publice fundamentate in invatamantul superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, precum si reprezentanti ai institutiilor si ai studentilor la nivel national si european.

Discutiile s-au axat pe identificarea modului in care dimensiunea sociala a invatamantului superior se regaseste in politicile europene din domeniu, cu accent pe echitatea sociala si accesul la educatie. Astfel, au fost analizate politicile rezultate in urma implementarii Procesului Bologna precum si alte documente sau luari de pozitie ale expertilor in domeniu.

Dezbaterea a reprezentat un bun prilej pentru a aduce in atentie mai multe studii de caz referitoare la gama variata de servicii oferite studentilor, in diferite sisteme nationale de educatie. Asa cum au subliniat si vorbitorii, acestea pot fi accesate de categorii diferite de studenti, in stransa corelare cu situatia economico-sociala de la nivel national.

La finalul discutiilor, reprezentantii studentilor au identificat cateva modele de buna practica in ceea ce priveste integrarea studentilor cu nevoi speciale in sistemul de invatamant superior, discutand apoi posibilitatile de implementare a acestora in politicile nationale.

Evenimentul s-a bucurat de prezenta activa in cadrul discutiilor a peste 50 de participanti, dintre care reprezentanti ai Biroului de Conducere al Organizatiei Europene a Studentilor (European Students Union), precum si ai altor federatii nationale de studenti din Finlanda, Polonia, Serbia, Bulgaria, Macedonia si Romania . Acest Mutual Learning Workshop a fost organizat in cadrul Activitatii 7.7, care vizeaza realizarea unor studii si analize privind o serie de politici in invatamantul superior.