• Română
 • English

ANUNT SELECTIE 05.10.2012

jobs

Anunt selectie Modul II- Colectare si interpretare a datelor statistice in invatamantul superior

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Experti politici publice

4. Nivel si numar pozitii: 1 de coordonare si 15 de executie;

5. Obiectiv: Acordarea de suport în vederea obținerii rezultatelor vizate în cadrul activității.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 4: Elaborarea de metodologii pentru fundamentarea politicilor publice în învățământul superior

4.1       Constituirea  şi asigurarea funcţionării unui număr de maxim 10 grupuri de lucru cu experţi în domeniul fundamentării politicilor publice în învăţământul superior. Grupurile de lucru vor avea atât experţi romani cât şi experţi/ consultanţi străini.

4.1.1 Organizarea a minim 2 întâlniri pentru fiecare grup de lucru constituit în cadrul acestei activităţi. În urma fiecărei întâlniri va fi realizat câte un raport.

4.2 Organizarea a 6 Mutual Learning Workshops (MLWS) cu participare naţională şi internaţională privind colectarea de date, elaborarea şi monitorizarea indicatorilor incluşi în fundamentarea politicilor publice în învăţământul superior cu scopul armonizării acestora. În urma fiecărui eveniment va fi realizat câte un raport.

4.3 Identificarea tipurilor de date necesare fundamentării politicilor publice privind implementarea Procesului Bologna, ierarhizarea programelor de studiu și clasificarea universităților.

4.4 Realizarea metodologiilor specifice de colectare necesare implementării procesului Bologna, ierarhizării programelor și clasificării universităților.

4.5 Organizarea în paralel cu realizarea metodologiilor a minim trei ateliere de lucru pentru consultarea stakeholder-ilor din învățământul superior cu privire la metodologiile ce vor rezulta din cadrul activităților proiectului.

4.9 Organizarea a minim 3 evenimente publice de prezentare a rezultatelor proiectelor. În cadrul evenimentelor vor participa experți din România și din străinătate, repezentanți ai ministerelor, mass-media, societății civile, etc.

7. Responsabilitatile grupului de experti:

7.1 Responsabilitatile coordonatorului

 • Coordonarea echipei de experti in vederea atingerii obiectivelor activitatii si obtinerea rezultatelor/livrabilelor.

7.2 Responsabilitatile pentru echipa de experti

A. Realizarea de către grupul de experți a unui raport care va cuprinde următoarele:

 • Centralizarea tipurilor de date deja culese, la momentul derulării proiectului, referitoare la sistemul de învățământ superior din România de către instituțiile cu atribuții în domeniu precum și aspecte legate de procesele de colectare și periodicitate
 • Centralizarea tipurilor de date solicitate de la nivel internațional, comparativ cu situația colectării lor la nivel național
 • Tipurile de date cele mai relevante în procesul de elaborare a politicilor publice în învățământul superior, conform priorităților asumate la nivel guvernamental
 • Tipurile de date culese și raportate periodic de către universități

B. Realizarea de către grupul de experți a unei metodologii cu privire la colectarea datelor, luând în considerare utilizarea unei platforme on-line.

C. Realizarea de către grupul de experți a Caietului de Sarcini care va cuprinde inclusiv:

 • Descrierea generală a platformei
 • Specificațiile funcționale ale platformei (caracteristici)
 • Tipurile de date ce vor fi introduse și caracteristicile acestora
 • Interoperabilitatea cu alte sisteme existente
 • Securitate și acces

8. Cerinte specific (Studii si experienta necesare)

 1. Pentru coordonator:
 • pregatire de baza – absolvent studii superioare;
 • vechime in munca: min. 10 ani;
 • experienta in coordonarea de proiecte, de studii si analize
 • experienta intr-un pozitie similara;
 • experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;
 • limba engleza
 1. Pentru echipa de experti:
 • pregatire de baza – absolvent studii superioare;
 • vechime in munca: min. 5 ani;
 • experienta ca membru in echipe de proiect;
 • experienta intr-un pozitie similara;
 • experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;
 • limba engleza

9. Cunostinte si abilitati:

 • organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;
 • fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;
 • experienta in proiecte educationale.
 • o bună cunoaștere a sistemului de învățământ superior din România

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 5 luni incepand cu data de 20.10.2012 pana la data de 20.03.2013.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 15.10.2012 si va cuprinde :

 • Scrisoare de intentie
 • CV – format europass
 • Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.