• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 03.08.2012

Anunt selectie

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Expert raportare

4. Nivel: Colaborator

5. Obiectiv:

Gestionarea progresului in implementare si a activitatii de raportare a proiectului

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Subactivitatea 1.3 Managementul de proiect în vederea supervizării tuturor activităților proiectului inclusiv a celor externalizate politicilor publice în învățământul superior

7. Responsabilitatile expertului colaborator:

o   Asigurã monitorizarea internã a proiectului: termen de executie: lunar;

o   Efectuarea raportãrilor trimestriale de progres și înaintarea lor în termenul planificat cãtre managerul de proiect al beneficiarului: termen de executie: trimestrial;

o   Elaboreaza rapoartele tehnice aferente cererilor de rambursare și pe baza datelor furnizate de echipa de implementare si participa la intocmirea cererilor de rambursare: termen de executie: conform graficului de depunere;

o   Participa la pregãtirea unor acte adiționale sau notificãri la contractul de finanțare, dupa caz: termen de executie: ori de cate ori este necesar;

o   Elaboreazã rapoarte de activitate,  rapoarte intermediare (trimestriale, pe baza cãrora se elaboreazã R1 și finale de activitate/proiect: termen de executie: trimestrial;

o   Participã împreunã cu beneficiarul la pregãtirea documentelor necesare pentru audit și evaluãri: termen de executie: la finalizarea  proiectului sau la solicitarea beneficiarului;

o   Derulează alte activitãți similare, în funcție de problemele apãrute pe parcursul implementãrii proiectului: termen de executie: permanent, in functie de situatii;

o   Participă la întocmirea unor analize de progres sau de risc si trimite propuneri catre managerul de proiect: termen de executie: trimestrial sau ori de cate ori este necesar;

o   Raspunde solicitarilor managerului de proiect in maxim 24 de ore de la formularea  solicitarilor

8. Cerinte specifice:

Studii si experienta necesare

o   studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in demeniul juridic/economic/administratie publica

o   vechime in munca: minim 5 ani

o   experienta in proiecte finantate din fonduri structurale

9. Cunostinte si abilitati:

o   organizare şi eficienţă în gestionarea spaţiului şi a timpului de muncă;

o   fidelitate şi confidenţialitate faţă de obiectivele proiectului;

o   experienţă în proiecte europene.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura de la data de 20.08.2012 pana la 17.02.2014.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 14.08.2012 si va cuprinde :

1. Scrisoare de intentie

2. CV – format europass

3. Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.

12. Posturi scoase la concurs: 1