• Română
 • English

ANUNT SELECTIE 02.08.2012 (3)

Anunt selectie

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Expert financiar colaborator

4. Nivel: Colaborator

5. Obiectiv:

implicarea in activitati de raportare, a manegemtnului financiar si incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat, asigurarea asistentei tehnice in gestiunea resurselor umane

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 1.3 Managementul de proiect în vederea supervizării tuturor activităților proiectului inclusiv a celor externalizate

7. Responsabilitatile expertului colaborator:

 • Suport si colaborare in pregatirea evidenţei şi raportărilor financiare, precum şi a previziunilor financiare în legătura cu proiectul;
 • Suport si colaborare in întocmirea  documentelor de angajare, ordonanţare şi lichidare a cheltuielilor generale de implementare activităţiilor proiectului, în conformitate cu regulile de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul cererii de propuneri de proiecte şi cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare:
 • Consiliaza echipa UEFISCDI in verificarea/asigurarea respectării condiţiilor contractuale, a regulilor de eligibilitate şi a legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare în ceea ce priveşte cheltuielile ce stau la baza desfăşurării activităţilor din proiect;
 • Asigura suport in legătura cu  auditorii externi si expertul contabil;
 • consiliază directorul proiectului cu privire la toate aspectele financiare ale proiectului, asigurând concordanţa acestora cu politicile şi activitatile proiectului
 • întocmeşte şi transmite directorului Proiectului rapoarte, planificări financiare şi bugetare şi alte situaţii privind operaţiunile financiare ale proiectului;
 • conlucrează cu întreg personalul financiar, stiintific si de specialitate pentru a se asigura că toate aspectele legate de buget-finante, decontări sunt corelate şi cooperează cu toţi coordonatorii de activitati pentru a integra activităţile şi fluxurile financiare;
 • Asigura suport in intocmirea de bugete, proiecţii financiare, precum şi alte rapoarte cerute de AMPODCA ;
 • Asigura colaborarea in procesul de stabilire a bugetului împreună cu reprezentantii institutiei si ai proiectului.
 • Asigura participarea la intocmirea documentelor cererii de rambursare
 • Asigura expertiza pentru orice problema financiara solicitata de beneficiar.

8. Cerinte specifice:

Studii si experienta necesare

 • Studii superioare de specialitate
 • Studii economice
 • Cursuri de pregătire în managementul financiar, managementul proiectelor

9. Cunostinte si abilitati:

 • Vechime în muncă:  min. 5 ani
 • Experienţa în specialitate:  min. 3 ani pe în proiecte
 • Experienţă în lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicaţii Office, programe de evidenţă contabilă şi gestiune;
 • Limba engleză – nivel avansat.
 • A doua limbă străină – nivel avansat

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura de la data de 20.08.2012 pana la 17.02.2014.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 13.08.2012 si va cuprinde :

1. Scrisoare de intentie

2. CV – format europass

3. Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.

12. Posturi scoase la concurs: 2