• Română
 • English

ANUNT SELECTIE 02.08.2012 (2)

Anunt selectie

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Expert Achizitii

4. Nivel: Colaborator

5. Obiectiv:

Are atribuţii operative privind achiziţia bunurilor şi serviciilor potrivit OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, raportarea periodică privind stadiul achiziţiilor şi managementul contractelor.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 1.3 Managementul de proiect în vederea supervizării tuturor activităților proiectului inclusiv a celor externalizate

7. Responsabilitatile expertului colaborator:

 • elaborarea listei de achizitii, actualizarea lui anuală;
 • avizare refereat de necesitate intocmit de responsabilul de activitate , intocmire note justificative si realizarea calendarului procedurii si estimarea valorii
 • întocmirea fisa de date, pregătirea şi derularea procedurilor de achiziţie, asigurarea publicităţii, participare la primirea, deschiderea şi evaluarea ofertelor, întocmirea rapoartelor de evaluare, a comunicarilor si notificarilor catre castigatori si necastigatori (cand e cazul)
 • atribuirea contractelor;
 • intocmirea dosarului achizitiei publice
 • monitorizarea desfăşurării contractelor în timpul implementării, în vederea respectării condiţiilor contractuale şi pregătirea documentelor în vederea plăţii impreuna cu responsabilul activitatii respective din proiect;
 • monitorizarea întregului ciclu de achiziţii, de la publicitate pâna la încheierea contractelor;
 • pregătirea rapoartelor de monitorizare privind stadiul achiziţiilor în cadrul proiectului.

8. Cerinte specifice:

Studii si experienta necesare

 • pregătire de bază – studii superioare;
 • vechime în muncă:  min. 5 ani;
 • experienţa în specialitate:  min. 5 ani;
 • experienţă în lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicaţii Office;
 • limba engleză.

9. Cunostinte si abilitati:

 • organizare şi eficienţă în gestionarea a timpului de muncă
 • fidelitate şi confidenţialitate faţă de obiectivele proiectului
 • experienţă în relaţiile cu autorităţile publice, agenţii economici, partenerii etc.
 • capacitatate de înţelegere şi interpretare a actelor normative în domeniu.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura de la data de 20.08.2012 pana la 17.02.2014.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 13.08.2012 si va cuprinde :

1. Scrisoare de intentie

2. CV – format europass

3. Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.

12. Posturi scoase la concurs: 3