• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 02.08.2012

Anunt selectie

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Coordonator management (implementare, financiar si raportare)

4. Nivel: Colaborator

5. Obiectiv:

Coordonarea progresului in implementare si a activitatii de raportare, a managementului financiar si incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat, asigurarea asistentei tehnice in gestiunea resurselor umane

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 1.3 Managementul de proiect in vederea supervizarii tuturor activitatilor proiectului inclusiv a celor externalizate

7. Responsabilitatile expertului colaborator:

o   asistenta tehnică in gestionarea financiara a proiectului si incadrarea cheltuielilor in bugetul aprobat termen de executie : LUNAR

o   asistenta tehnica in gestionarea resurselor umane-– termen de executie :LUNAR (dupa caz)

o   participa la intocmire rapoartelor de progres –  : termen de executie: TRIMESTRIAL

o   intocmire rapoartele tehnico-financiare periodice solicitate de către AMPODCA –: LA SOLICITARE

o   coordonare intocmire cereri de rambursare  – termen de executie: CONFORM GRAFICULUI DE DEPUNERE

o   Participa la auditul proiectului – termen de executie : la FINALIZAREA  PROIECTULUI

o   Verifica documentele financiare si de management financiar – 5 termen de executie : LUNAR

o   Coordoneaza si participa la intocmirea notificarilor si notelor justificative pentru actele aditionale la contractul de finantare: termen de executie: ori de cate ori este necesar

o   Intocmeste analize de progres si analize de risc si trimite propuneri catre managerul de proiect: termen de executie: trimestrial sau ori de cate ori este necesar

o   Asigurarea asitentei tehnice in gestiunea resurselor umane (verificare documente, formularea de observatii, monitorizarea termenelor, elaborarea de termeni de referinta etc. Termen de executie: ori de cate ori este necesar

o    Raspunde solicitarilor managerului de proiect in maxim 24 de ore de la formularea  solicitare

8. Cerinte specifice:

Studii si experienta necesare

o    pregatire de baza – absolvent studii superioare;

o    vechime in munca:  min. 5 ani;

o    experienta in domeniul managementului:  min. 3 ani;

o    experienta în lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office;

o    limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

· organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

· fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

· experienta in proiecte europene.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura de la data de 20.08.2012 pana la 17.02.2014.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 13.08.2012 si va cuprinde :

1. Scrisoare de intentie

2. CV – format europass

3. Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.