• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 18.06.2012

Anunt selectie

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Expert politici publice

4. Nivel: De executie

5. Obiectiv:

Acordarea de suport in vederea obtinerii rezultatelor vizate in cadrul activitatii.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 4: Selectarea grupului tinta (maxim 150 de persoane implicate in procesul de elaborare a politicilor publice in invatamantul superior) si a expertilor ce vor fi implicati in activitatile proiectului.

4.1       Definirea profilului pentru persoanele care vor fi instruite si a modului de selectie al acestora.

4.2       Identificarea persoanelor cu un nivel ridicat de expertiza ce vor fi implicate in diferite faze ale proiectului (identificarea expertilor ce vor face parte din grupurile de lucru care corespund activitatilor proiectului, a expertilor ce vor face parte din Mutual Learning Workshops (MLWS), facilitatori si speakeri)

4.3       Selectarea din randul grupului tinta a  personalului implicat in elaborarea politicilor publice

Activitatea 5: Elaborarea unei metodologii pentru fundamentarea politicilor publice in invatamantul superior

5.8       Realizarea unui studiu ex ante de impact in ceea ce priveste ierarhizarea programelor de studiu.

7. Responsabilitatile expertului colaborator:

o   Sprijin in selectarea grupului tinta;

o   Sprijin in realizarea studiului ex-ante de impact;

8. Cerinte specifice:

Studii si experienta necesare

· pregatire de baza – absolvent studii superioare;

· vechime in munca: min. 5 ani;

· experienta intr-un post similar: min. 3 ani;

· experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

· limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

· organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

· fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

· experienta in proiecte educationale.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 6 luni incepand cu data de 01.07.2012 pana la data de 31.12.2012.

11. Depunerea candidaturii :

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 28.06.2012 si va cuprinde :

1. Scrisoare de intentie

2. CV – format europass

3. Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.