• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 17.05.2012

Anunt selectie

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Expert politici publice

4. Nivel: De executie

5. Obiectiv:

Acordarea de suport in vederea desfasurarii activitatilor si obtinerea rezultatelor vizate in cadrul proiectului

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 4: Selectarea grupului tintă (maxim 150 de persoane implicate in procesul de elaborare a politicilor publice in invatamantul superior) si a expertilor ce vor fi implicati in activitatile proiectului.

4.1 Definirea profilului pentru persoanele care vor fi instruite si a modului de selectie al acestora.

4.2 Identificarea persoanelor cu un nivel ridicat de expertiza ce vor fi implicate in diferite faze ale proiectului (identificarea expertilor ce vor face parte din grupurile de lucru care corespund activitatilor proiectului, a expertilor ce vor face parte din Mutual Learning Workshops (MLWS), facilitatori si speakeri).

4.3 Selectarea din randul grupului țintă a personalului implicat în elaborarea politicilor publice.

7. Responsabilitatile expertului colaborator:

o Defineste profilul grupului tinta;

o Participa la identificarea si comunicarea cu persoanele cu un nivel ridicat de expertiza ce vor fi implicate in diverse etape ale proiectului;

o Participa la selectarea personalului implicat;

o Participa la intalnirile de lucru cu celelalte persoane implicate in cadrul activitatilor proiectului.

8. Cerinte specifice:

Studii si experienta necesare

· pregatire de baza – absolvent studii superioare;

· vechime in munca: min. 5 ani;

· experienta intr-un post similar: min. 3 ani;

· experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;

· limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

· organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

· fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

· experienta in proiecte educationale.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 1 luna incepand cu data de 01.06.2012 pana la data de 30.06.2012.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa cezar.haj@ehea.info sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 29.05.2012 si va cuprinde :

1. Scrisoare de intentie

2. CV – format europass

3. Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.
12. Posturi scoase la concurs: 2