• Română
 • English

ANUNT SELECTIE 15.05.2012

Anunt selectie

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Expert politici publice

4. Nivel: De executie

5. Obiectiv:

Acordarea de suport in vederea organizarii si desfasurarii evenimentelor, precum si obtinerea rezultatelor vizate in cadrul activitatii.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 5: Elaborarea unei metodologii pentru fundamentarea politicilor publice in invatamantul superior

 • 5.1 Constituirea si asigurarea functionarii unui numar de maxim 10 grupuri de lucru cu experti in domeniul fundamentării politicilor publice in invatamantul superior. Grupurile de lucru vor avea atat experti romani, cat si experti/ consultanti straini;
 • 5.3 Identificarea tipurilor de date necesare fundamentarii politicilor publice privind implementarea Procesului Bologna, ierarhizarea programelor de studiu si clasificarea universitatilor;
 • 5.4 Realizarea metodologiilor specifice de colectare a datelor;
 • 5.6 Realizarea a minim doua studii de caz privind modul de elaborare a politicilor publice;
 • 5.7 Dezvoltarea unui set de instrumente informationale si a unei metodologii specifice pentru analiza semantica a documentelor de politici publice (elaborate la nivel national si european) si elaborarea a patru rapoarte de analiza semantica privind documentele de politici publice in invatamantul superior (raportate la Procesul Bologna, OECD, etc.).

7. Responsabilitatile expertului colaborator:

 • Pregatirea organizarii evenimentelor de prezentare a rezultatelor proiectului;
 • Identificarea tipurilor de date necesare fundamentarii politicilor publice;
 • Sprijin in realizarea metodologiilor specifice de colectare;
 • Sprijin în realizarea studiilor de caz privind elaborarea politicilor publice;
 • Sprijin în realizarea metodologiilor specifice pentru analiza semantica.

8. Cerinte specifice:

Studii si experienta necesare

 • pregatire de baza – absolvent studii superioare;
 • vechime in munca: min. 5 ani;
 • experienta intr-un post similar: min. 3 ani;
 • experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;
 • limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

 • organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;
 • fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;
 • experienta in proiecte de Internet.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 10 luni incepand cu data de 01.06.2012 pana la data de 31.03.2013.

11. Depunerea candidaturii :

Candidatura se va depune pe email la adresa cezar.haj@ehea.info sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 25.05.2012 si va cuprinde :

 • Scrisoare de intentie
 • CV – format europass
 • Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.