• Română
 • English

ANUNT SELECTIE 15.05 2013 (2)

Anunt selectie: Modul IV - Realizarea unor studii si analize privind o serie de politici in invatamant – A8.3

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Experti politici publice

4. Nivel si numar pozitii: 5 de executie;

5. Obiectiv:

Realizarea unei analize a universităţilor din România pe mai multe dimensiuni.

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

Activitatea 8. Realizarea unui exercițiu pilot de ierarhizare a programelor de studiu și a unei clasificări a universităților din România

A8.3 Realizarea unei analize a universităţilor din România pe mai multe dimensiuni.

 7.Responsabilitatile grupului de experti:

 • Realizarea de către grupul de experți a:
 • Rapoartelor si prezentarilor, aferente intalnirilor de lucru;
 • Realizarea unei metodologii de analiza a profilurilor universitatilor din Romania
 • Doua analize a profilurilor universitatilor din Romania pe dimensiunea echitatii /coeziunii sociale si internationalizare;(studii de caz)
 • Doua recomandari de politici privind echitatea/coeziunea sociala si internationalizarea in invatamantul superior bazate pe strategiile institutionale ale universitatilor;
 • Doua articole pe temele mentionate mai sus, ce vor fi transmise unui jurnal international pentru peer-review si publicare.

Descriere

 • Expertii vor colecta documentele relevante atat la nivel national (expertii romani) cat si international (expertii internationali) pe cele doua dimensiuni echitate/coeziune sociala si internationalizare
 • Expertii vor colaborara cu coordonatorii in selectia studiilor de caz
 • Vor oferi recomandari in urma analizei studiilor de caz
 • Vor oferi studii/informatii comparative cu alte sisteme/politici publice (expertii internationali)

Raportul ar trebui să argumenteze:

 • Care au fost argumentele?
 • Care a fost procesul?
 • Care au fost rezultatele?
 • Care sunt beneficiile?
 • Ce recomandări pentru viitor au fost făcute?

Se va explora posibilitatea publicării unui articol derivat din această cercetare într-un jurnal.

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)

 • pregatire de baza – absolvent studii superioare;
 • experienta in domeniul politicilor publice;
 • vechime in munca: min. 1 an;
 • experienta intr-un post similar: min. 1 an;
 • experienta in lucrul cu PC – Sistemul de operare Windows, aplicatii Office; programe editare grafica;
 • limba engleza.

9. Cunostinte si abilitati:

 • organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;
 • fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;
 • experienta in proiecte educationale, cu accent pe politici publice in invatamantul superior.

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 6 luni incepand cu data de 03.06.2013 pana la data de 17.12.2013.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 24.05.2013 si va cuprinde :

 • Scrisoare de intentie
 • CV – format europass
 • Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia, etc.