• Română
  • English

ANUNT SELECTIE 01.08.2013 (1)

Dezvoltarea unei platforme online de colectare si interpretare a datelor statistice in invatamantul superior – A5

1. Denumirea institutiei: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

2. Denumirea proiectului: Politici publice fundamentate in Invatamantul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, Cod SMIS: 34912

3. Domeniu: Expert IT

4. Nivel si numar pozitii: 1 de executie

5. Obiectiv:

Dezvoltarea unui nucleu de platforma informatică (on-line), pentru a gestiona volumul de date colectate, necesare procesului de elaborare a politicilor publice in invatamantul superior si implementarea unui sistem pilot cu maximum 300 de semnaturi electronice

6. Activitati si subactivitati din cadrul proiectului in care va fi implicat expertul:

A 5. Dezvoltarea unei platforme online de colectare si interpretare a datelor statistice in invatamantul superior

5.1.1    Elaborarea cerintelor tehnice pentru caietul de sarcini de catre expertii IT si transmiterea acestora catre consultantul in domeniul achizitiilor publice.

5.1.2.   Asigurarea consultantei de catre expertii IT in derularea procedurii de achizitie publica pentru construirea platformei

5.1.3.   Elaborarea structurii de baza a platformei IT de catre operatorul economic specializat si testarea platformei de catre expertii IT

5.2.      Alimentarea cu date si construirea workflow-ului de catre expertii IT

5.2.1.   Integrarea continutului modulelor pe platforma de catre expertii IT

5.2.2.   Actualizarea conținutului modulelor de către experții IT

5.3.      Stabilirea accesului pe platforma, prin implementarea unui sistem pilot cu maxim 300 de semnături electronice de catre experții IT

7. Responsabilitatile expertului:

Instalarea configurarea, securitatea si mentenanta serverelor utilizate in cadrul proiectului.

 Descriere:

Realizarea de către grupul de experți a unei platforme informatice ce insumeaza date colectate, necesare in etapele de elaborare a politicilor publice din invatamantul superior

8. Cerinte specifice (Studii si experienta necesare)

·         pregatire de baza – absolvent studii superioare;

·         experienta intr-un post similar: min. 2 ani;

·         experienta in instalare, configurare, securitate si mentenanta servere;

·         experienta in integrarea sistemelor cu Active Directory;

·         experienta in managementul utilizatorilor din Active Directory, comunicare cu Microsoft Exchange;

·         limba engleza;

·         experienta in proiecte derulate prin Fonduri Structurale reprezinta un plus;

·         diplome suplimentare/certificari reprezinta un plus

9. Cunostinte si abilitati:

·         experienta in proiecte educationale, cu accent pe politici publice in invatamantul superior.

·         organizare si eficienta in gestionarea spatiului si a timpului de munca;

·         fidelitate si confidentialitate fata de obiectivele proiectului;

10. Perioada de derulare a activitatii:

Activitatea se va desfasura pe o perioada de 6 luni incepand cu data de 12.08.2013 pana la data de 12.01.2014 si nu va depasi 26 zile pe toata perioada contractuala.

11. Depunerea candidaturii:

Candidatura se va depune pe email la adresa secretariat-podca@uefiscdi.ro sau in format fizic la adresa Calea Plevnei nr.3, et.1, pana la data de 05.08.2013 si va cuprinde:

·         Scrisoare de intentie

·         CV – format europass

·         Copii dupa actele doveditoare privind : experienta, educatia etc.